Vidnesbyrd

 

Fortidens socialpolitik er et sort kapitel, og nutidens politikere er ved at gentage den.

Et narrativ skabt af politikerne fortæller en historie om, at mennesker med handicap koster vores land mange penge, og at det er på bekostning af andre. Det går ud over de svageste, og det er uværdigt.

Parallelt med dette narrativ laver kommunerne fejl i op mod halvdelen af afgørelserne på området.
Det betyder, at mennesker i alt for mange situationer ikke får hjælp eller må vente meget længe på den nødvendige hjælp. Konsekvenserne er enorme både økonomisk og menneskeligt, og det er på kanten af menneskerettighederne.

Disse vidnesbyrd fra mennesker med handicap og deres pårørende fortæller, at Danmark befinder sig i et nyt mørkt kapitel, hvor det handler om at overleve en kamp og ikke leve et liv.

Det er vores håb, at denne samling af vidnesbyrd kan bidrage til at give fremtidens politikere den nødvendige indsigt og vilje til at lære af deres forgængeres fejl.

Til ære for fortidens og nutidens ofre for umenneskelig og uetisk socialpolitik, må fremtidens politikere lære af deres forgængeres fejl.

På vegne af #enmillionstemmer

Monica Lylloff, Peter Schlæger, Sara Jensen, Margit Jonsson, Nina Reffstrup

#enmillionstemmer har endnu en gang fået tilsendt vidnesbyrd fra mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet og på tværs af diagnoser.

Vi har indsamlet vidnesbyrd, fordi handicapområdet stadig er nedprioriteret. De er fortalt af de mennesker, det handler om. De viser, at alle kan blive berørt af et handicap gennem hele livet. Vidnesbyrdene fortæller om en del af virkeligheden i Danmark.

Siden 2016 har man kunnet følge med i hvor mange sager, der klages over til Ankestyrelsen, og hvor mange af dem, der er ulovlige. De såkaldte omgørelsesprocenter. Men en tur i Ankestyrelsen har store omkostninger både økonomisk og menneskeligt. Og hvad med alle de sager, der aldrig ender i Ankestyrelsen?

Rigtig mange har bidraget, også selvom det er en svær og sårbar proces at skulle beskrive lange opslidende forløb med kamp og konsekvenser. Tak til alle for at finde overskuddet og dele det svære.

Første udgave blev udgivet i november 2020. De kan hentes her :