#enmillionstemmer

 

Nye fortællinger fra mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres påørende i hele landet.

 

Handicapområdet handler om mennesker og om familier. Siden 2016 har man kunnet følge med i hvor mange sager, der klages over til Ankestyrelsen, og hvor mange af dem, der er ulovlige. De såkaldte omgørelsesprocenter. Men det er bestemt ikke uden omkostninger at klage over en afgørelse. Og hvad med alle de sager, der aldrig ender i Ankestyrelsen? Vidnesbyrdene fortæller den del af virkeligheden i Danmark. De er fortalt af de mennesker, det handler om. De viser, at alle kan blive berørt af et handicap gennem hele livet.

De viser, at det handler om mennesker

Hvad er #enmillionstemmer?

#enmillionstemmer er en folkebevægelse, der arbejder for at sikre retssikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Bevægelsen startede i 2019 og samler mennesker på tværs af diagnoser, synlige og usynlige, pårørende og kommunegrænser.

Det er lige nu vilkårligt, hvilken hjælp man som menneske med funktionsnedsættelse/psykisk sårbarhed og pårørende kan få i landets kommuner. Det afhænger af, hvor i landet vi bor, og hvor ressourcestærke vi er, når vi skal argumentere for vores behov og ansøgninger. Forskellen på, hvordan landets kommuner forvalter området er stor. Det kæmper vi for at få sat en stopper for.

Hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde, så er du velkommen til at kontakte os.

Det handler om mennesker

Har du hørt vores sang? 

Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste.