#enmillionstemmer

 

Regeringen svigter mennesker med handicap –
Græsrodsbevægelse sender råb om hjælp til
internationale myndigheder

Den 30. august 2021 har græsrodsbevægelsen #enmillionstemmer sendt et råb om
hjælp til FN, Europarådet og Amnesty International.

Monica Lylloff, en af talspersonerne fra bevægelsen, udtaler: “Vi har sendt et råb om
hjælp til internationale myndigheder grundet den danske regerings vedblivende
diskrimination af mennesker med handicap og overtrædelser af
menneskerettigheder, som mennesker med handicap og deres familier udsættes for i
Danmark”.

Bevægelsen kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk
sårbarhed, og appellen til omverdenen bakkes op af advokat Mads Pramming,
advokat Bjørn Elmquist, Stage Advokatfirma, advokat Thomas Taguchi, Advokaterne
Bonnez & Ziebe, Jurist Sanne Møller, professor Birgit Kirkebæk, professor John
Klausen, professor Kirsten Ketscher, FOA og Danske Handicaporganisationer, som
alle fremgår i henvendelserne.

I årevis har kommunerne truffet afgørelser på handicapområdet i strid med lov eller
grundlæggende retsprincipper uden, at en siddende regering har grebet ind. Alene i
2020 var der fejl i 52% af afgørelserne på børnehandicapområdet. Hver fejl kan
betyde svigt af et menneskes liv.

På trods af de alvorlige problemer på handicapområdet og de deraf store
konsekvenser for Danmark som samfund, herunder samfundsøkonomisk, er
området fortsat uansvarligt nedprioriteret både politisk og økonomisk og uden udsigt
til reelle forbedringer. Et eksempel på dette var, da et flertal i Folketinget stemte imod
inkorporering af FN’s Handicapkonvention i dansk lovgivning den 3. juni 2021.

Situationen er så alvorlig, at #enmillionstemmer har set sig nødsaget til at bede om
hjælp fra internationale myndigheder, når de danske myndigheder fortsat ignorerer
problemernes omfang uagtet adskillige henvendelser over mange år.

Henvendelserne er følgende :

Appeal to Amnesty International

Appeal to the Council of Europe Commissioner for Human Rights

Appeal to the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Appeal to United Nations High Commissioner for Human Rights

 

 

FOR YDERLIGERE INFO: Tlf. 20724746 & enmillionstemmer@gmail.com

Hvad er #enmillionstemmer?

#enmillionstemmer er en folkebevægelse, der arbejder for at sikre retssikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Bevægelsen startede i 2019 og samler mennesker på tværs af diagnoser, synlige og usynlige, pårørende og kommunegrænser.

Det er lige nu vilkårligt, hvilken hjælp man som menneske med funktionsnedsættelse/psykisk sårbarhed og pårørende kan få i landets kommuner. Det afhænger af, hvor i landet vi bor, og hvor ressourcestærke vi er, når vi skal argumentere for vores behov og ansøgninger. Forskellen på, hvordan landets kommuner forvalter området er stor. Det kæmper vi for at få sat en stopper for.

Hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde, så er du velkommen til at kontakte os.

Det handler om mennesker

Har du hørt vores sang? 

Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste.