#enmillionstemmer

 

#enmillionstemmer er en bevægelse, der kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Kontaktgruppen i #enmillionstemmer har udarbejdet et omfattende løsningskatalog med forslag til løsninger på de store problemer på handicapområdet. 

“Vi er fem pårørende, der har måttet kæmpe for hjælp på vegne af vores børn. Den erfaring har motiveret os til at tænke visioner. Vi mener, der skal skabes noget nyt, så vores børn og alle andre i samme situation nu og i fremtiden kan leve det liv, alle ønsker for deres familiemedlemmer.” 

Løsningskataloget udspringer af, at der er behov for en større handicapreform, hvor en omstrukturering af handicapområdet skal sikre, at systemet er til for mennesker og, at internationale konventioner og gældende lovgivning overholdes. Mennesket skal være i centrum.

 

Kataloget indeholder over 80 forslag til løsninger, som alle har til hensigt at imødekomme seks grundlæggende behov. En handicapreform bør bestå af fem elementer, som alle er afhængige af hinanden: 

De forskellige reformelementer er: 

  • Adskillelse af visitation drift og økonomi
  • Struktur
  • Værdier 
  • Retssikkerhed & Lovgivning 
  • Kvalitet 

Det er vores håb, at løsningskataloget kan være kilde til inspiration til, hvordan vi bedst muligt kan sikre, at mennesker i hele landet får den rette hjælp første gang og med de bedste forudsætninger for et værdigt og meningsfuldt liv i et inklusivt samfund. 

Løsningskataloget er vores bidrag til en bedre fremtid for alle mennesker, hvor man ikke længere skal frygte at få en funktionsnedsættelse, at blive psykisk sårbar eller blive pårørende. Ingen skal efterlades, overladt til deres egen skæbne. For der skal være et sikkerhedsnet, der griber, hvis du falder, uanset hvem du er –  ′leaving no one behind′.

På vegne af #enmillionstemmer
Peter Schlæger, Sara Rose Newell, Margit Jonsson, Nina Reffstrup og Monica Lylloff

 

Hvad er #enmillionstemmer?

#enmillionstemmer er en folkebevægelse, der arbejder for at sikre retssikkerhed for mennesker med funktionsnedsættelser og psykisk sårbarhed og deres pårørende i hele landet.

Bevægelsen startede i 2019 og samler mennesker på tværs af diagnoser, synlige og usynlige, pårørende og kommunegrænser.

Det er lige nu vilkårligt, hvilken hjælp man som menneske med funktionsnedsættelse/psykisk sårbarhed og pårørende kan få i landets kommuner. Det afhænger af, hvor i landet vi bor, og hvor ressourcestærke vi er, når vi skal argumentere for vores behov og ansøgninger. Forskellen på, hvordan landets kommuner forvalter området er stor. Det kæmper vi for at få sat en stopper for.

Hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde, så er du velkommen til at kontakte os.

Det handler om mennesker

Har du hørt vores sang? 

Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste.

Kontakt os